Tender notice for the implementation of Rashtriya Swasthya Bima Yojana in Manipur